Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
829488
od 07 stycznia 2005Zamówienia publiczne » Unieważnione

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1331F i 1332F wraz z dojazdami do skrzyżowania w msc. Pszczew ( I postępowanie UNIEWAŻNIONO w dniu 21.09.2007r.)
 

Międzyrzecz, 2007-09-21

 

Nr sprawy : ZDP-SDiM-4200/ 53 /2007

 

  

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne na :

 

Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1331F i 1332F wraz z dojazdami do skrzyżowania w m. Pszczew zostało unieważnione na podstawie:

 

Uzasadnienie faktyczne :

W związku z odmową publikacji przez Urząd Zamówień Publicznych (pismo nr UZP/DIAS/KP/144593/23404/07 z dnia 20.09.2007r.) sprostowania z dnia 19.09.2007r. dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu, zarejestrowanego w UZP pod numerem 144593/07, ponieważ nie spełnia ono warunków pozwalających na publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami), sprostowanie nie może dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu ani sposobu oceny ich spełnienia.

Na podstawie powyższego postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Uzasadnienie i prawne :

W związku z tym, że w/w postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego unieważnia się postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                             Dyrektor ZDP w Międzyrzeczu
                                                                            
                                                                                  Waldemar Lemańczyk

 

 

 

 

 


Międzyrzecz, 2007-09-21

 

Nr sprawy : ZDP-SDiM-4200/ 53 /2007

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU NOWEGO POSTĘPOWANIA

W TRYBIE ART. 93 UST. 5 PZP

 

 

dotyczy.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1331F i 1332F wraz z dojazdami do skrzyżowania w m. Pszczew

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania w dniu 21.09.2007r. na: przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1331F i 1332F wraz z dojazdami do skrzyżowania w m. Pszczew  pod numerem sprawy ZDP-SDiM-4081G/11/2007 w związku z unieważnionym w dniu 2007-09-21 poprzednim postępowaniem.

 

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są:

-         na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych,

-         na stronie internetowej zamawiającego : www.miedzyrzecz.zdp.bip.net.pl ,

-         na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

 

 

                                                                             Dyrektor ZDP w Międzyrzeczu
                                                                            
                                                                                  Waldemar Lemańczyk

                                   


                                                                                     Lista załączonych plików      
Ogłoszenie_o_zamówieniu (48.8kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Krzysztof Kliman

Ilość wyświetleń:

877

Źródło:

Krzysztof Kliman

Ostatnia zmiana:

2007-10-01 12:51:35

Utworzony:

2007-10-01 12:48:52

Historia zmian


BIP ver. 2.0