Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
837058
od 07 stycznia 2005Zamówienia publiczne » Otwarte

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami, w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Międzyrzecz - Bukowiec w km 4+142.


Lista załączonych plików      
Operat wodnoprawny część 1 (3.4MB) pobierz pokaż
Operat wodnoprawny część 2 (3.9MB) pobierz pokaż
01_PROJEKT BUDOWLANY (11.1MB) pobierz    
02_PROJEKT WYKONAWCZY (18.9MB) pobierz    
03_PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU (9.9MB) pobierz pokaż
04_SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (3.6MB) pobierz pokaż
Ogłoszenie o zamówieniu (4.3MB) pobierz pokaż
0 SIWZ 19 03 2015 r. (167.9kB) pobierz pokaż
1 Oświadczenie o spełnianiu warunków (26.6kB) pobierz pokaż
2 Formularz ofertowy (47.7kB) pobierz pokaż
3 Wzór umowy (118.6kB) pobierz pokaż
4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (27.5kB) pobierz pokaż
5 Wykaz robót budowlanych (41.1kB) pobierz pokaż
6 Wykaz osób (43.3kB) pobierz pokaż
7 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień (33.9kB) pobierz pokaż
8 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (36kB) pobierz pokaż
9 Zobowiązanie podmiotu trzeciego (26.1kB) pobierz pokaż
10 Rodzaj prac - podwykonawcy (28.5kB) pobierz pokaż
11 Formularz cenowy (35kB) pobierz pokaż
I Przedmiar - wersja A (212.2kB) pobierz pokaż
II Przedmiar - wersja B (279.4kB) pobierz pokaż
Załączniki - wersja edytowalna (185.1kB) pobierz    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (101.1kB) pobierz pokaż
Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytanie Nr 1 (42.4kB) pobierz pokaż
Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytania Nr 2 (44.3kB) pobierz pokaż
Pozwolenie na budowę (1.3MB) pobierz pokaż
Operat wodnoprawny część 1 (3.4MB) pobierz pokaż
Operat wodnoprawny część 2 (3.9MB) pobierz pokaż
Dodatkowe Wyjaśnienia do treści SIWZ - zapytania Nr 2 (42.8kB) pobierz pokaż
Komunikat - TERMIN SKŁADANIA OFERT (25.1kB) pobierz pokaż
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (254.8kB) pobierz pokaż
Uzgodnienia (8.5MB) pobierz pokaż
Zmiana SIWZ - 01 04 2015r (62.4kB) pobierz pokaż
Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytania Nr 3 (43.7kB) pobierz pokaż
Dziennik Budowy 25 09 2014r. (1.3MB) pobierz pokaż
Komunikat - TERMIN SKŁADANIA OFERT (25.1kB) pobierz pokaż
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (255.8kB) pobierz pokaż
Zmiana SIWZ - 03 04 2015r (62.4kB) pobierz pokaż
Operat wodn.-pr. - brakująca str. nr 4 (329.5kB) pobierz pokaż
Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytania Nr 4 (55.9kB) pobierz pokaż
Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 5 (43.4kB) pobierz pokaż
Formularz cenowy 09 04 2015 r. (35.4kB) pobierz pokaż
Komunikat - TERMIN SKŁADANIA OFERT (25.1kB) pobierz pokaż
Zmiana SIWZ - 10 04 2015r (62.4kB) pobierz pokaż
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (255.6kB) pobierz pokaż
Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytanie Nr 6 (42.7kB) pobierz pokaż
Zmiana SIWZ - 24 IV 2015r (45.3kB) pobierz pokaż
Wzór umowy 24 IV 2015r (116.8kB) pobierz pokaż
Wzór gwarancji 24 IV 2015r (30.2kB) pobierz pokaż
Formularz ofertowy 24 IV 2015r (47.8kB) pobierz pokaż
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (258.1kB) pobierz pokaż
Informacja dot. wszystkich zmian (22.8kB) pobierz pokaż
Zmiana SIWZ - 28 IV 2015r (40.7kB) pobierz pokaż
Wzór umowy 28 IV 2015r (116.9kB) pobierz pokaż
Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytanie Nr 7 (41.2kB) pobierz pokaż
Zawiadomienie o wyborze oferty (49.2kB) pobierz pokaż
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.8MB) pobierz pokaż

Redaktor:

Maciej Maciejczak

Ilość wyświetleń:

6670

Źródło:

Maciej Maciejczak

Ostatnia zmiana:

2015-06-25 14:08:55

Utworzony:

2015-03-19 10:44:51

Historia zmian


BIP ver. 2.0