Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
837122
od 07 stycznia 2005Zamówienia publiczne » Otwarte

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz).
Szczegółowy opis zadania wraz z materiałami towarzyszącymi znajduje się pod następującym adresem:
HASŁO: 08042014
folder: "Św. Wojciech"
Dokumenty dostępne są w wersji analogowej w siedzibie Zamawiającego.


Lista załączonych plików      
Ogłoszenie o zamówieniu (4.1MB) pobierz pokaż
0 SIWZ 20 03 2015 r. (168.4kB) pobierz pokaż
1 Oświadczenie o spełnianiu warunków (26.8kB) pobierz pokaż
2 Formularz ofertowy (47.9kB) pobierz pokaż
3 Wzór umowy (119.8kB) pobierz pokaż
4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (27.6kB) pobierz pokaż
5 Wykaz robót budowlanych (33.9kB) pobierz pokaż
6 Wykaz osób (43.8kB) pobierz pokaż
7 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień (34.6kB) pobierz pokaż
8 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (36.8kB) pobierz pokaż
9 Zobowiązanie podmiotu trzeciego (27.5kB) pobierz pokaż
10 Rodzaj prac - podwykonawcy (29kB) pobierz pokaż
11 Formularz cenowy (66kB) pobierz pokaż
Załączniki - wersja edytowalna (204.2kB) pobierz    
Pismo GDDKiA w sprawie budowy drogi S3 (274.4kB) pobierz pokaż
Komunikat - TERMIN SKŁADANIA OFERT (26.5kB) pobierz pokaż
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (258.1kB) pobierz pokaż
Zmiana SIWZ - 03 04 2015r (66.3kB) pobierz pokaż
Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytania Nr 1 (48.3kB) pobierz pokaż
Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytanie Nr 2 (42.6kB) pobierz pokaż
Zatwierdzenie org. - czasowa i stała (531.1kB) pobierz pokaż
Formularz cenowy 09 04 2015r (65.8kB) pobierz pokaż
Formularz cenowy 09 04 2015r (42.4kB) pobierz    
Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytanie Nr 3 (43.7kB) pobierz pokaż
Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytania Nr 4 (68.6kB) pobierz pokaż
Formularz cenowy 13 04 2015r (66kB) pobierz pokaż
Wzór umowy 13 IV 2015r (120.7kB) pobierz pokaż
5 Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytania Nr 5 (49kB) pobierz pokaż
SST 13 IV 2015r (131kB) pobierz pokaż
6 Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytania Nr 6 (42.5kB) pobierz pokaż
Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytania Nr 7 (42.3kB) pobierz pokaż
Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytania Nr 8 (43.1kB) pobierz pokaż
Komunikat - TERMIN SKŁADANIA OFERT (26.4kB) pobierz pokaż
Zmiana SIWZ - 13 04 2015r (66.2kB) pobierz pokaż
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (256.6kB) pobierz pokaż
Zmiana SIWZ - 15 04 2015r (62.2kB) pobierz pokaż
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (256.9kB) pobierz pokaż
Zmiana SIWZ - 17 IV 2015r (45.3kB) pobierz pokaż
Wzór umowy 17 IV 2015r (118.6kB) pobierz pokaż
Wzór gwarancji 17 IV 2015r (30.2kB) pobierz pokaż
Formularz ofertowy 17 IV 2015r (47.9kB) pobierz pokaż
Informacja dot. wszystkich zmian (22.8kB) pobierz pokaż
9 Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytanie Nr 9 (43.4kB) pobierz pokaż
Formularz cenowy 21 04 2015r (66kB) pobierz pokaż
Formularz cenowy 21 04 2015r (42.6kB) pobierz    
Informacja dot. wszystkich zmian 21 IV 2015r (22.8kB) pobierz pokaż
10 Wyjaśnienia treści SIWZ - zapytanie Nr 10 (41.6kB) pobierz pokaż
AKTUALNY Formularz cenowy 21 04 2015r (65.9kB) pobierz pokaż
AKTUALNY Formularz cenowy 21 04 2015r (44.3kB) pobierz    
Zawiadomienie o wyborze oferty (48.2kB) pobierz pokaż
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.4MB) pobierz pokaż

Redaktor:

Maciej Maciejczak

Ilość wyświetleń:

1902

Źródło:

Maciej Maciejczak

Ostatnia zmiana:

2015-06-25 14:50:40

Utworzony:

2015-03-20 10:21:52

Historia zmian


BIP ver. 2.0