Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
829456
od 07 stycznia 2005Vademecum obywatela » wniosek na wycinkę drzew » Wniosek na wycinkę drzew

Wniosek na wycinkę drzew

Aby złożyć wniosek na wycinkę lub przycięcie korony drzew należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych :

 

Zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami), Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami) 

1. Wniosek , w którym należy podać:                                         

- imię i nazwisko wnioskującego, dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu

  do kontaktu,

- lokalizacje drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia ze wskazaniem

  miejscowości lub odcinka drogi, ulicy lub nr drogi,

- ilość drzew w sztukach oraz ewentualnie gatunek drzewa,

- uzasadnienie złożenia wniosku o wycinkę lub przycięcie korony drzew – wskazać

  zagrożenie ze strony drzew,

2. Opłaty skarbowe w znakach skarbowych do wniosku :

    Zgodnie z Ustawą dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (j.t. Dz. U. z 2006 Nr 225

    poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

   - podanie                                     5,00 zł

    - załącznik                                   0,50 zł  - od każdego załącznika

 

    Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędo-

    we, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

W celu wyjaśnienia wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją Dróg i Mostów

– tel./fax  (95) 742 19 88  ;  (95) 742 24 94.

Redaktor:

Krzysztof Kliman

Ilość wyświetleń:

3206

Źródło:

Krzysztof Kliman

Ostatnia zmiana:

2007-11-13 08:01:57

Utworzony:

2007-11-13 08:01:12

Historia zmian


BIP ver. 2.0