Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
837105
od 07 stycznia 2005
Zamówienia publiczne » Rozstrzygnięte » Ogłoszenia 2009 r.


Ogłoszenia 2009 r.
 drukuj zawartość tabeli
Przebudowa drogi powiatowej nr 1332F w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Międzyrzeckiej w msc. Pszczew. »

Przebudowa dróg powiatowych nr 1319F i 1343F w zakresie budowy chodników w msc. Popowo i Nowa Wieś. »

Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie działalności ZDP w Międzyrzeczu »

Wykonanie i dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego »

Wykonanie oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 1213F na odcinku Międzyrzecz- Lutol Suchy- Rogoziniec. »

Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dwóch mostów wraz z dojazdami, w ciągu drogi powiatowej nr 1295 F Zemsko - Bledzew - Sokola Dąbrowa oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót »

Dostawy soli drogowej niezbrylajacej do zimowego utrzymania dróg »

Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu »

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników oraz remontu chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1332F Bobowicko - Pszczew - Nowe Gorzycko »

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341F Sokola Dąbrowa - Kursko - Pieski na odcinku Chycina - Kursko od km 6+029 do km 10+900 »

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1213F z drogą krajową nr 2 w m. Lutol Suchy wraz z dojazdami do skrzyżowania »

Świadczenie usług ochrony mienia na terenie bazy Obwodu Drogowego w Trzcielu »

Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie działalności ZDP w Międzyrzeczu »

Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu w latach 2009-2010 - II postępowanie »

BIP ver. 2.0