Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
837112
od 07 stycznia 2005
Zamówienia publiczne » Rozstrzygnięte » Ogłoszenia 2010 r.


Ogłoszenia 2010 r.
 drukuj zawartość tabeli
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie opieki zdrowotnej. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - sprzątanie budynku ZDP i OD Popowo. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno - bocznej. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - określenie lokalizacji usytuowania drzew w pasie drogowym dróg powiatowych. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - remont cząstkowy drogi powiatowej nr 1210F. »

Przetarg publiczny - sprzedaż samochodu osobowego FIAT Cinquecento 700. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - remont przepustu. »

Przebudowa i remont dróg powiatowych z podziałem na 3 ZADANIA. »

Przebudowa i remont dróg powiatowych z podziałem na 4 ZADANIA. »

Ogłoszenie - II publiczny przetarg pisemny - sprzedaż drewna. »

Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie działalności ZDP w Międzyrzeczu. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu wraz z dojazdami, w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Międzyrzecz-Bukowiec w km 4+142 oraz pełnienie nadzoru autorskiego. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wykonanie oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 1326F. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na naprawę cząstkową nawierzchni bitumicznych za pomocą remontera. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi powiatowej nr 4101F w zakresie budowy zatoki autobusowej przy ulicy Kościuszki w Trzcielu. »

Ogłoszenie - przetarg pisemny - sprzedaż drewna. »

Ogłoszenie - publiczny przetarg pisemny - sprzedaż drewna. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1332F Bobowicko - Pszczew - Nowe Gorzycko w km 4+520 w msc. Policko - przygotowanie i utrzymanie drogi objazdowej - powiatowej nr 1328F. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa znaków drogowych pionowych. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - renowacja i kopanie rowów oraz ścinka poboczy. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa tłucznia. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa niesortu ceglanego. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - sprzedaż brukowca kamiennego. »

Dostawa kruszywa. »

Dostawa piasku do Zimowego Utrzymania Dróg. »

Utrzymanie czystości dróg powiatowych - 2 zadania. »

Dostawa soli drogowej niezbrylającej do zimowego utrzymania dróg. »

Remont drogi powiatowej nr 1321F w msc. Twierdzielewo. »

Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. »

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1328F oraz pozostałych dróg w miejscowości Stołuń. »

Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. »

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1351F na odcinku o dł. 930 m wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Murzynowo. »

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1332F Bobowicko - Pszczew - Nowe Gorzycko w km 4+520 w msc. Policko. »

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Miedzyrzeczu. »

BIP ver. 2.0