Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
837114
od 07 stycznia 2005
Zamówienia publiczne » Rozstrzygnięte » Ogłoszenia 2011 r.


Ogłoszenia 2011 r.
 drukuj zawartość tabeli
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż bramy garażowej. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa pługów zgarniających. »

Wycinka i podcinka drzew znajdujących się w pasie dróg powiatowych. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - podcinka drzew. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa rozsiewaczy do soli, piasku i żwiru. »

Ogłoszenie - sprzedaż drewna. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - remont mostu obrotowego w msc. Kursko. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wykonanie i ustawienie barier drogowych. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji odwodnienia Silna Świechocin Policko. »

Ogłoszenie - III przetarg publiczny - sprzedaż brukowca kamiennego. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. »

Ogłoszenie - przetarg publiczny - sprzedaż brukowca kamiennego. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na remont dróg powiatowych nr 1295F relacji granica powiatu - Osiecko - Sokola Dąbrowa - Bledzew - Zemsko - Skwierzyna i nr 1344F relacji Bledzew - Goruńsko - Templewo - do drogi wojewódzkiej nr 137. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej niezbrylającej do zimowego utrzymania dróg. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy nowych przepraw o nośności klasy „B” w ciągu drogi powiatowej nr 1295 F w msc. Bledzew oraz pełnienie nadzoru autorskiego. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa emulsji asfaltowej. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa żwiru płukanego. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na mechaniczne profilowanie dróg gruntowych. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na naprawę cząstkową nawierzchni bitumicznych za pomocą remontera. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa piasku do Zimowego Utrzymania Dróg. »

Ogłoszenie - zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług ochrony mienia na terenie bazy Obwodu Drogowego w Trzcielu. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup paliwa i akcesoriów do pojazdów będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu przy użyciu kart z mikroprocesorem. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na dostawę znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa niesortu ceglanego. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa tłucznia. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usługi w zakresie obsługi układów separacji substancji ropopochodnych. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usługi w zakresie usuwania z pasa drogowego zwłok i rannych zwierząt. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług prawnych. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług komputerowych - serwisowych. »

Ogłoszenie - II przetarg publiczny - sprzedaż samochodu osobowego FIAT Cinquecento 700. »

Ogłoszenie - II przetarg publiczny - sprzedaż brukowca kamiennego. »

Ogłoszenie - II przetarg publiczny - sprzedaż drewna. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wywóz nieczystości. »

BIP ver. 2.0