Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
837073
od 07 stycznia 2005
Zamówienia publiczne » Rozstrzygnięte » Ogłoszenia 2012 r.


Ogłoszenia 2012 r.
 drukuj zawartość tabeli
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług ochrony mienia na terenie bazy Obwodu Drogowego w Trzcielu. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew przydrożnych na pniu. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - przeglądy mostów. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa tłucznia 31,5-50 mm. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa klińca 16-32 mm. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew przydrożnych na pniu. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wykonanie oznakowania poziomego na drodze powiatowej Nr 1213F Międzyrzecz - Lutol Suchy - Rogoziniec. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - podcinka drzew. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji programowej, programu funkcjonalno użytkowego oraz opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy m. Trzciel. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa przyczepy rolniczej. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wykonanie pomiaru oraz szacunku brakarskiego drzew na pniu w pasie dróg powiatowych oraz wyceny drewna. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - modyfikacja skrzyni biegów ZETOR Proxima. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - remont nawierzchni bitumicznej DP Nr 1339F, na odcinku Lutol Mokry - Trzciel (27 łat o łącznej powierzchni ok. 440 m2 ). »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej zamiatarki przeznaczonej do oczyszczania utwardzonych powierzchni dla Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na naprawę cząstkową nawierzchni bitumicznych za pomocą remontera. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa soli drogowej niezbrylającej do zimowego utrzymania dróg. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa tłucznia, mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0 - 31,5 mm. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na dostawę emulsji kationowej C65B3 PU/RC (K1-65) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu w roku 2012. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na mechaniczne profilowanie dróg gruntowych. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa grysu do remontu nawierzchni emulsją: 2-5 mm. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - utrzymanie czystości dróg powiatowych. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wykonanie pomiaru oraz szacunku brakarskiego drzew na pniu w pasie dróg powiatowych oraz wyceny drewna. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług ochrony mienia na terenie bazy Obwodu Drogowego w Trzcielu. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup paliwa i akcesoriów do pojazdów będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu przy użyciu kart z mikroprocesorem. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - obsługa układów separacji substancji ropopochodnych. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - remont przyczepy AUTOSAN D-35M. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - opinia biegłego sądowego - drzewa. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wycinka drzew. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - remont bieżący garażu - Obwód Drogowy w Popowie. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wykonanie karty obiektu mostowego i uaktualnienie wykazu. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wywóz nieczystości. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - sprzątanie budynku ZDP i OD Popowo. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - usuwanie z pasa drogowego zwłok i rannych zwierząt. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług prawnych. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie opieki zdrowotnej. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług komputerowych - serwisowych. »

BIP ver. 2.0