Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
837052
od 07 stycznia 2005
Zamówienia publiczne » Rozstrzygnięte » Ogłoszenia 2013 r.


Ogłoszenia 2013 r.
 drukuj zawartość tabeli
Ogłoszenie - przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1332F i Nr 1357F w msc. Policko w zakresie budowy odwodnienia. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308F (ul. Reymonta) w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów w miejscowości Międzyrzecz. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 1348F w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów w miejscowości Wyszanowo. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony - Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy chodnika w msc. Chociszewo w pasie drogi powiatowej Nr 1213F, wraz z jej odwodnieniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony - Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - obsługa układów separacji substancji ropopochodnych. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony - Dostawa soli drogowej niezbrylającej do zimowego utrzymania dróg. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - utrzymanie czystości dróg powiatowych. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa grysu bazaltowego do remontu nawierzchni emulsją o frakcji 2-5 mm. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy chodnika w msc. Wyszanowo w pasie drogi powiatowej Nr 1348F oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na mechaniczne profilowanie dróg gruntowych. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na dostawę emulsji kationowej C65B3 PU/RC (K1-65) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu w roku 2013. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na naprawę cząstkową nawierzchni bitumicznych za pomocą remontera. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew przydrożnych na pniu. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert -wynajem samochodu cieżarowego i ładowarki. »

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wykonywanie zadań służby bhp. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1346F oraz drogi powiatowej Nr 3304F »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup paliwa i akcesoriów do pojazdów będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu przy użyciu kart z mikroprocesorem. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wywóz nieczystości. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług prawnych. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usługi w zakresie usuwania z pasa drogowego zwłok i rannych zwierząt. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług komputerowych - serwisowych. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie opieki zdrowotnej. »

BIP ver. 2.0