Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
829496
od 07 stycznia 2005Aktualności » Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Link do witryny internetowej - "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019":

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/Program_rozwoju_gminnej_i_powiatowej_infrastruktury_drogowej_na_lata_2016-2019.html

Edycja 2015-2016:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/Edycja_2015-2016.html

Link do ogłoszenia - PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

- roboty budowlane:

http://www.miedzyrzecz.zdp.bip.net.pl/?a=1680

 

http://www.powiat-miedzyrzecki.pl/PL/424/345/Przebudowa_drog_powiatowych_w_miejscowosci_Silna/k/#

http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/wiadomosci/miedzyrzeckie-drogi/#more-553742

http://www.pszczew.mserwer.pl/content.php?sid=0679f013d0b3d1e8edbf6d23be4bba27&tr=cl&cms_id=1937&p=&lang=pl

W dniu 17 października 2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania - dokumentacja zdjęciowa zamieszczona poniżej.

W ramach zadania wykonano m.in.:

- budowa chodników;

- remont nawierzchni drogi powiatowej;

- budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika chłonnego;

- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- oznakowanie poziome;

- znaki drogowe pionowe;

- aktywne znaki drogowe na wyspach;

- tablice wczesnego ostrzegania;

- sygnalizacja świetlna dla pieszych zasilana poprzez panel fotowoltaiczny.

            W tym m.in.:

- Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8   O 300 mm – 63,7 m

 

- Nawierzchnie z betonu asfaltowego – Warstwa ścieralna (warstwa ze skropieniem) z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 5 200,000 m2

 

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej:

 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin

piaskiem – CHODNIK – 2 161,000 m2

 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (czerwonej) grubości 8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin

piaskiem – CHODNIK WZMOCNIONY – 580,000 m2

 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin

piaskiem – POBOCZE UTWARDZONE – 80,000 m2

 

 

 

 Lista załączonych plików      
Informacja o zadaniach (22.7kB) pobierz pokaż
Przekazanie terenu budowy 23 05 2016r. (1.8MB) pobierz pokaż
a 30 05 2016r - teren budowy przed rozpoczęciem robót (3.1MB) pobierz pokaż
b 30 05 2016r - teren budowy przed rozpoczęciem robót (2.5MB) pobierz pokaż
c 30 05 2016r - teren budowy przed rozpoczęciem robót (2.9MB) pobierz pokaż
d 30 05 2016r - teren budowy przed rozpoczęciem robót (3.7MB) pobierz pokaż
e 17 10 2016r - odbiór końcowy (3.7MB) pobierz    
f 17 10 2016r - odbiór końcowy (5.2MB) pobierz    
g 17 10 2016r - odbiór końcowy (4.5MB) pobierz    

Redaktor:

Maciej Maciejczak

Ilość wyświetleń:

1568

Źródło:

Maciej Maciejczak

Ostatnia zmiana:

2016-11-10 13:04:58

Utworzony:

2016-05-11 08:07:52

Historia zmian


BIP ver. 2.0