Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
837091
od 07 stycznia 2005
Historia zmian artykułu
  2012-10-19 10:05:50   Maciej Maciejczak   Utworzenie
  2012-10-19 10:06:15   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "1 ZEZWOLENIE na przejazd pojazdu nienormatywnego - obowiązuje od 19.10.2012r."
  2012-10-19 10:06:27   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "2 KATEGORIE zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego - tabela oryginalna"
  2012-10-19 10:06:34   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "3a WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii I i wypisów - wzór"
  2012-10-19 10:06:43   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "3b WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii II - wzór"
  2012-10-19 10:06:51   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "3c WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii III-IV-V-VI - wzór"
  2012-10-19 10:07:02   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "3d Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii VII - wzór"
  2012-10-19 10:07:09   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "4a Zezwolenie - wypis z zezwolenia kategorii I - wzór"
  2012-10-19 10:07:23   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "4b Zezwolenie kategorii II - wzór"
  2012-10-19 10:07:31   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "4c Zezwolenie kategorii III - IV - V - VI - wzór"
  2012-10-19 10:07:40   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "4d Zezwolenie kategorii VII - wzór"
  2012-10-19 10:07:47   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "5 Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego - rozporządzenie"
  2012-10-19 10:07:54   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "6 Wysokość opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego - rozporządzenie"
  2012-10-19 10:08:02   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "7 Pilotowanie pojazdów nienormatywnych - rozporządzenie"
  2012-10-19 10:08:11   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "8 Wykaz dróg kraj. i wojew. do 10t, wykaz dróg kraj. do 8t - rozporządzenie"
  2012-10-19 10:08:18   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "9 ustawa o zm. ustawy Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. Nr 222 z 2011, poz. 1321"
  2012-10-19 10:27:23   Maciej Maciejczak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2012-10-30 13:58:20   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "2a KATEGORIE zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego - tabela uzupełniona"
  2012-10-30 13:58:39   Maciej Maciejczak   Zamieszczenie uzupełnionego załącznika nr 2.
  2012-11-28 13:37:50   Maciej Maciejczak   Usunięto załącznik o nazwie "1 ZEZWOLENIE na przejazd pojazdu nienormatywnego - obowiązuje od 19.10.2012r."
  2012-11-28 13:37:51   Maciej Maciejczak   Aktualizacja
  2012-11-28 13:39:28   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "1-1 ZEZWOLENIE na przejazd poj. nienorm. - t.j. Dz.U z 2012 poz.1137 - 28.11.12r."
  2012-11-28 13:39:29   Maciej Maciejczak   Aktualizacja
  2012-11-28 13:40:19   Maciej Maciejczak   Dodano załącznik o nazwie "10 NR RACHUNKU dla OPŁAT za zezwolenie KATEGORII I-II-III"
  2012-11-28 13:40:20   Maciej Maciejczak   Aktualizacja

BIP ver. 2.0