Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Otwarte
Ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. " Usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym DP 3311F - ul. Chopina w Międzyrzeczu". »

PRZETARG NIEOGRANICZONY - " Przebudowa drogi powiatowej nr 1327F oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1330F na działkach nr 547, 75, 68/3, 70, 66, 67, 110/1, 546, 110/2, 94, 72, 73, 104 zlokalizowanych w Lubikowie, gmina Przytoczna" »

Ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. " Bezgotówkowy zakup paliw i akcesoriów do pojazdów będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu". »

Ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Sprzedaż drzew na pniu z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Międzyrzeckiego" »

Przebudowa drogi powiatowej nr 1319F w miejscowości Stary Dworek, w zakresie budowy chodnika i zjazdów oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych od km 3+876 do km 4+099 »

Przebudowa drogi powiatowej nr 1326F w miejscowości Kalsko w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów etap II »

Przebudowa drogi powiatowej nr 1343F w miejscowości Nowa Wieś, w zakresie budowy chodnika i zjazdów oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych od km 4+174 do km 4+270 »

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu »

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355F w msc. Panowice. »

Ogłoszenie - II PRZETARG PUBLICZNY - sprzedaż składników majątku ruchomego - sprzedaż drewna. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - emulsja asfaltowa. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa grysu. »

Ogłoszenie - PRZETARG PUBLICZNY - sprzedaż składników majątku ruchomego - sprzedaż drewna. »

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi powiatowej nr 1328F w m. Szarcz. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - zbieranie śmieci. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - zamiatanie ulic. »

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Świadczenie usług ochrony i mienia w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu (Skoki 21) oraz bazy Obwodu Drogowego w Trzcielu. »

Ogłoszenie - II PRZETARG PUBLICZNY - sprzedaż składników majątku ruchomego - sprzedaż drewna. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa paliwa. »

PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Świechocin." »

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji: Stary Dworek, Nowa Wieś. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - sprzedaż drzew przydrożnych na pniu. »

Opracowanie dokumentacji technicznych na: przebudowę DP nr 1319F w msc. Stary Dworek; przebudowę DP nr 1343F w msc. Nowa Wieś. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług ochrony mienia na terenie siedziby ZDP w Międzyrzeczu (Skoki 21). »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług ochrony mienia na terenie bazy Obwodu Drogowego w Trzcielu. »

PRZETARG NIEOGRANICZONY - "Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu". »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - bariery drogowe. »

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1337F i 1338F w msc. SILNA. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - bariery drogowe - energochłonne. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - zamiatanie ulic. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - zbieranie śmieci. »

Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe - Grys bazaltowy 2-5mm. »

Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe - Emulsja asfaltowa - kationowa. »

Ogłoszenie - PRZETARG PUBLICZNY - sprzedaż składników majątku ruchomego - sprzedaż drewna. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług ochrony mienia na terenie bazy Obwodu Drogowego w Trzcielu; siedziby ZDP w Międzyrzeczu (Skoki 21). »

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji dokumentacji projektowej: Przebudowy DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowy skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - dostawa paliwa. »

Ogłoszenie - PRZETARG PUBLICZNY - sprzedaż składników majątku ruchomego - sprzedaż drewna. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - oznakowanie poziome DP Nr 1339F. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - Dostawa i sprzedaż gazu z dzierżawą zbiornika. »

Ogłoszenie - II PRZETARG PUBLICZNY - sprzedaż składników majątku ruchomego - sprzedaż drewna. »

Ogłoszenie - II przetarg publiczny - sprzedaż samochodu. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - montaż barier. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont obiektu mostowego w zakresie: odnowy zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych oraz kompleksowej wymiany pomostu i dyliny jezdni. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz). »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami, w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Międzyrzecz - Bukowiec w km 4+142. »

Przebudowa drogi powiatowej nr 1351F na odcinku o dł. 375 m wraz z kanalizacją deszczową w msc. Murzynowo ETAP II KM 0+555,00 - 0+930,00. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług ochrony mienia na terenie bazy Obwodu Drogowego w Trzcielu. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - sprzedaż drzew przydrożnych na pniu. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Bezgotówkowy zakup paliwa i akcesoriów do pojazdów będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu przy użyciu kart z mikroprocesorem. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. »

Ogłoszenie - PRZETARG PUBLICZNY - sprzedaż składników majątku ruchomego. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Świechocin. »

Ogłoszenie - PRZETARG PUBLICZNY - sprzedaż składników majątku ruchomego. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wykonanie oznakowania poziomego. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1351F wraz z kanalizacją deszczową w m. Murzynowo ETAP I km 0+000,00 - km 0+555,00. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa nowych przepraw o nośności klasy B (mostów przez rzekę Obrę i jej kanał) w ciągu drogi powiatowej Nr 1295F w m. Bledzew. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Pełnienie inwestorskiego nadzoru nad wykonaniem robót obejmujących budowę nowych przepraw o nośności klasy B (mostów przez rzekę Obrę i jej kanał) w ciągu drogi powiatowej Nr 1295F w m. Bledzew. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1213F w msc. Chociszewo w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328F w msc. Żółwin w zakresie budowy chodnika. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych za pomocą remontera. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony - Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. »

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony - Bezgotówkowy zakup paliwa i akcesoriów do pojazdów będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu przy użyciu kart z mikroprocesorem. »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - świadczenie opieki zdrowotnej. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa dróg powiatowych w ramach projektu KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. »

Ogłoszenie - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa dróg powiatowych w ramach projektu KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy »

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji związanej z Szwajcarsko - Polskim Programem Współpracy »